24022018Nowości:
   |    Rejestracja

Kochamy każde dziecko


Inicjatywa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia „Kochamy każde dziecko” (Centrum Prasowe PAP). Inicjatywa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Człowieka ma na celu zapewnienie każdemu poczętemu dziecku prawa do życia i wzmocnienie ochrony macierzyństwa. Poprzez zorganizowanie ogólnospołecznej akcji zbierania podpisów pod „Apelem do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa” i towarzyszące jej działania edukacyjne pragniemy uwrażliwić szerokie kręgi naszego społeczeństwa na bezcenną wartość życia każdego poczętego dziecka i wpływać na parlamentarzystów w celu dokonania odpowiednich zmian w polskim prawie, w szczególności w ustawie „O planowaniu rodziny…” z 7 stycznia 1993 roku.


 

 

  1. Geneza „Apelu do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa”

 

Nowa sytuacja społeczno-polityczna powstała po wyborach prezydenckich i parlamentarnych przeprowadzonych w Polsce w 2015 roku ożywiła nadzieje wielu Polaków na wzmocnienie ochrony życia poczętych dzieci, poprzez objecie prawną ochroną także dzieci prenatalnie chorych i poczętych w wyniku czynu zabronionego. Zgodność tego postulatu z oczekiwaniem znacznej części polskiego społeczeństwa potwierdzają badania opinii publicznej. I tak np. w dwóch ogólnopolskich sondażach przeprowadzonych w latach: 2012 (przez Centrum Myśli Jana Pawła II) i 2013 (przez CBOS) na pytanie „czy opowiadasz się za prawem do życia każdego poczętego dziecka bez wyjątku” – „tak” odpowiedziało odpowiednio 80% i 75% Polaków.

 

Inicjatywę zmiany polskiego prawodawstwa podjęła kilkudziesięcioosobowa grupa liderów różnych organizacji działających na rzecz obrony życia i rodziny, działających w Polsce, która na przełomie roku 2015/16 spotykała się w Warszawie. W celu osiągnięcia zamierzonych celów postanowiono wykorzystać formę obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Zgodzono się, że przede wszystkim należy objąć prawną ochroną wszystkie poczęte dzieci, bez wyjątków. Nie budziła też kontrowersji konieczność wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa zapisów polepszających ochronę macierzyństwa, w szczególności otoczenie specjalną troską i ochroną tzw. ciąż specjalnej troski.

 

W środowisku obrońców życia nastąpił jednak zasadniczy podział w związku z propozycją wprowadzenia do znowelizowanej ustawy zapisu o karaniu kobiet dopuszczających się aborcji. Chcemy tu zwrócić uwagę, że obecnie obowiązujące ustawodawstwo, uznając kobietę za drugą ofiarę aborcji, wyłącza ją spod sankcji karnej za nielegalne przerwanie ciąży. W myśl obowiązujących przepisów karze do 3 lat więzienia podlega lekarz/osoba wykonująca aborcje, personel pomocniczy, także osoby skłaniające kobietę do przerwania ciąży. Fundacja „Pro – prawo do życia” wraz ze środowiskiem związanym z Stow. Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi opowiedziała się zdecydowanie za podwyższeniem sankcji karnej do 5 lat pozbawienia wolności i objęciem nią także kobiet dopuszczających się aborcji (z możliwością ewentualnego nadzwyczajnego złagodzenia kary przez sąd). Stanowisko to poparło też kilka innych środowisk. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca 86 ruchów i stowarzyszeń, opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowego ustawowego zapisu wyłączającego kobiety dokonujące aborcji z odpowiedzialności karnej.

 

W związku z powstałą sytuacją Polska Federacja Ruchów Obrony Życia nie mogła włączyć się w inicjatywę obywatelską zgłoszoną przez Fundację PRO, wprowadzającą karalność kobiet. Równocześnie Federacja zainicjowała kampanię społeczną „Kochamy KAŻDE dziecko”, której ważnym elementem jest akcja zbierania podpisów pod Apelem do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. Podpisy będą zbierane do końca sierpnia br. i w połowie września przekazane będą Marszałkowi Sejmu RP. Równolegle przedstawiciele Federacji wraz z ekspertami będą współpracować z posłami w celu przygotowania stosownych zmian w polskim prawodawstwie.

 

  1. Zbieranie podpisów pod Apelem

 

22 marca br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie zaprezentowano mediom „Apel do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa” i jego krótkie uzasadnienie. W tym dniu rozpoczęto także zbieranie podpisów pod Apelem, również z wykorzystaniem internetu (www.kochamykazdedziecko.pl).

 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia będzie zbierać podpisy współpracując z katolickimi i centroprawicowymi mediami oraz organizacjami prorodzinnymi i katolickimi. Liczymy też na umożliwienie zbierania podpisów pod Apelem w parafiach, tak aby głos upominający się o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka był mocny i zdecydowany.

 

  1. Upowszechnianie Apelu wraz z uzasadnieniem

 

Osoby i środowiska zrzeszone w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia planują w czasie zbierania podpisów prowadzenie różnorodnych działań służących szerokiemu (w wymiarze ogólnospołecznym) upowszechnieniu argumentów etycznych, medycznych, prawnych i społecznych za wprowadzeniem pełnej ochrony życia każdego poczętego dziecka, a także konieczności lepszej ochrony macierzyństwa. Planowane są wystawy, projekcje filmów, wydawanie i rozpowszechnianie folderów i innych materiałów edukacyjnych, także szeroka współpraca z mediami i organizacjami prorodzinnymi.

 

Źródło informacji: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

 

UWAGA: Materiał opublikowany dzięki Centrum Prasowemu PAP . (Centrum Prasowe PAP)

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz