24022018Nowości:
   |    Rejestracja

Komunikat Prasowy Koalicji Polska Wolna od GMO


W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 26 listopada 2014 r. ustawy o
zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk senacki 782)
Koalicja Polska Wolna od GMO złożyła do Marszałka Senatu Bogdana
Borusewicza interwencję z apelem o odrzucenie ustawy w całości.
W uzasadnieniu stwierdzamy, że ustawa jest sprzeczna z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Ramowym Stanowiskiem Polski w sprawie GMO
przyjętym w 2009 r., w którym obecny Rząd zadeklarował, że będzie
dążyć do tego, aby Rzeczpospolita Polska uzyskała status „kraju
wolnego od GMO” i opowiada się przeciwko prowadzeniu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamierzonego uwalniania GMO do środowiska w
celach doświadczalnych.
W przedłożeniu rządowym (druk sejmowy nr 2349), bez konsultacji
społecznych, dołączono do treści ustawy regulacje umożliwiające
wprowadzanie do obrotu oraz dokonywanie zamierzonego uwolnienia GMO do
środowiska, skutkujące nieodwracalnymi stratami środowiskowymi,
zdrowotnymi i ekonomicznymi.
W naszym przekonaniu konstrukcja prawna proponowanego aktu legislacyjnego
jest wadliwa. Proponowane ustawowe przyzwolenie na uprawy transgeniczne, w
polskich warunkach, jest jednoznaczne z przyznaniem prawa do biologicznego
skażenia terytorium Polski o niespotykanej dotychczas skali.
Żadne środki administracyjne nie są w stanie zapewnić hermetyczności i
braku przepływu materiału biologicznego z pól upraw transgenicznych na
sąsiednie plantacje wolne od GMO oraz tereny rekreacyjne i chronione.
Dlatego, na wypadek nieuwzględnienia wniosku o odrzucenie ustawy w
całości żądamy wprowadzenia zapisów o zakazie wprowadzania do obrotu i
zakazie upraw roślin GMO.
Ustawa podąża za wzorem prawodawstwa unijnego, które również nie jest
pozbawione tej zasadniczej wady: dopuszcza niekontrolowane uwolnienie
potencjalnie groźnych organizmów transgenicznych, o nierozpoznanych
naukowo możliwościach interakcji ze środowiskiem i nieznanym wpływie na
zdrowie ludzi i zwierząt, a następnie usiłuje nieskutecznymi środkami
administracyjnymi ograniczać i kontrolować stosowanie tych materiałów.
Ustawa, będzie przedmiotem obrad senackiej Komisji Środowiska (dn.
10.12.2014 r. godz. 13:00 sala nr.182) oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(dn 12.12.2014 r. godz . 13:30 sala nr 217).
Prosimy o przybycie na obrady ww. komisji, nagłośnienie i poparcie
naszego stanowiska. 
Pełny tekst naszej interwencji
www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2014/12/Interwencjadruk782.pdf

Paweł Połanecki

z upoważnienia Komisji Sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO,
Kontakt: Paweł Połanecki, tel.: 601 258789, e-mail: mocart@mocart.home.pl

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz