24022018Nowości:
   |    Rejestracja

Międzynarodowy Dzień Zmagań Rolników z Ponadnarodowymi Firmami i Porozumieniami Wolnego Handlu


17 kwietnia to „Międzynarodowy Dzień Zmagań Rolników z Ponadnarodowymi
Firmami i Porozumieniami Wolnego Handlu”, który podkreśla zmagania
rolników rodzinnych na całym świecie.
„Zakazana żywność. IV rozbiór Polski” będzie więc zadedykowane
również tej sprawie, ponieważ porusza kwestię walki o przetrwanie,
którą w tym samym czasie podejmuje społeczność rolników w Polsce.


W piątek 17 kwietnia 2015 roku o godzinie 11.30 na Placu Zamkowym w
Warszawie odbędzie się przedstawienie obrazujące dramatyczną sytuację
polskich rolników, w którym oni sami wezmą udział.

UWAGA! TO SAMO PRZEDSTAWIENIE BĘDZIE 17 KWIETNIA O GODZ. 17:00 W
MIASTECZKU ROLNIKÓW.

Przedstawienie nosi tytuł „Zakazana żywność. IV rozbiór Polski” i jego
celem jest pokazanie zmagań polskich rolników z uciążliwą
biurokracją, a także problemu rozgrabiania ziemi przez korporacje,
„nielegalnej” żywności z gospodarstw i wszechobecnego zagrożenia, jakie
niesie z sobą GMO. Wszystko to zagraża dziś przyszłości polskich
tradycyjnych gospodarstw rodzinnych a konsumentom coraz bardziej ogranicza
dostęp do prawdziwej żywności.

Rolnicy biorący udział w przedstawieniu to uczestnicy protestu mającego
miejsce w Zielonym Miasteczku naprzeciwko gmachu Kancelarii Premiera.

„Chcemy podkreślić, w jak niepewnej sytuacji znajdują się polscy
rolnicy, a także podkreślić rolę, jaką zarówno Rząd RP, jak i
czerpiące ogromne zyski korporacje odgrywają w doprowadzaniu do obecnego
kryzysu. Kryzysu, który dotyka również konsumentów i ogranicza dostęp
do zdrowej, prawdziwej żywności będącej przeciwieństwem sztucznych,
pozbawionych wartości produktów dostępnych w supermarketach”. – mówi
Sir Julian Rose, autor scenariusza, Prezes Międzynarodowej Koalicji dla
Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC

KONTAKT: Edyta Jaroszewska-Nowak, tel.: 609 645386

==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

=========================

PRAWDZIWE POSTULATY ROLNIKÓW. Domagamy się:

1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.
2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów
przetworzonych.
3. Ustawowego zakazu obrotu i uprawy GMO.
4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli
nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób
zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.
6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa (strona rządowa,
rolnicy, przedsiębiorcy).

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz