23022018Nowości:
   |    Rejestracja

Pestycydy zwiększają zachorowania na autyzm


Jak wynika z badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców, rozpylane pestycydy mają wyraźnie negatywny wpływ na ludzi, którzy mieszkają w pobliżu opryskiwanych pól. Kobiety w ciąży narażają swoje nienarodzone dzieci na choroby opóźniające ich rozwój, takie jak autyzm.


 

Badania prowadzone były między innymi na fosforanach organicznych, pyretroidach i karbaminianach. Są to pestycydy stosowane do ochrony roślin. Porównano ich wpływ na zdrowie nienarodzonych dzieci oraz badano w jakim stopniu pestycydy przyczyniają się do powstania chorób opóźniających rozwój.

Naukowcy prowadzili swoje analizy w Kalifornii, gdzie znajduje się największa gospodarka rolna, a w ciągu roku stosuje się tam ponad 90 tysięcy ton pestycydów. Niektóre stosowane środki są neurotoksyczne i mogą stanowić poważne zagrożenie dla rozwoju mózgu u nienarodzonych dzieci.

Badania polegały na przeanalizowaniu danych z California Pesticide Use Report z lat 1998-2008, które dotyczą komercyjnego stosowania pestycydów; sprawdzeniu miejsca zamieszkania kobiet będących w tym czasie w ciąży oraz zbadaniu wpływu oprysków na ciążę. Spośród około tysiąca dzieci objętych badaniem, 486 z nich posiada zaburzenia autystyczne, a u 168 kolejnych zaobserwowano opóźnienie w rozwoju.

Około 30% uczestników tego badania mieszkało w odległości niewiele większej od jednego kilometra od miejsc, gdzie stosowano pestycydy. Zwraca się uwagę, że większość stosowanych insektycydów, czyli środków owadobójczych, to fosforany organiczne, które zabijają insekty zakłócając pracę ich mózgu i systemu nerwowego. Autorzy badania twierdzą, że ekspozycja na tą substancję wiązała się ze wzrostem zachorowania na zaburzenia autystyczne nawet o 60%.

Ryzyko zachorowania na autyzm czy opóźnienia w rozwoju było dodatkowo potęgowane przez pyretroidy, które są często stosowane do zabijania komarów roznoszących zarazy. Z kolei stosowanie karbaminianów powiązano „jedynie” z ryzykiem wystąpienia opóźnienia w rozwoju. Podsumowując, stosowane pestycydy skutecznie zwalczają szkodniki ale nie pozostaje to bez wpływu na najbliższe otoczenie, w którym znajdują się ludzie.

Autor: John Moll
Na podstawie: www.eurekalert.org
Źródło: Zmiany na Ziemi

Opublikowano: 25.06.2014

 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz