24022018Nowości:
   |    Rejestracja

Protest rolników


Liderzy Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
przyłączają się do protestu rolników. Dyrektorzy Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC,
Jadwiga Łopata – laureatka ekologicznego Nobla i Sir Julian Rose,
dołączają do rolników protestujących przeciwko złym regulacjom
prawnym oraz brakowi autentycznego wsparcia państwa dla społeczności
rolniczej.


Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC wymienia trzy
kluczowe problemy, które wymagają natychmiastowej interwencji Rządu RP:

1. Przeciwdziałanie wyprzedaży polskiej ziemi zagranicznemu kapitałowi
2. Natychmiastowe wprowadzenia bezwzględnego, ustawowego zakazu
rejestracji odmian, obrotu i upraw genetycznie modyfikowanych nasion i
roślin w Polsce.
3. Zalegalizowania sprzedaży bezpośredniej przez rolników  zarówno
nieprzetworzonych, jak i przetworzonych produktów  żywnościowych oraz
dostosowania przepisów sanitarnych do skali  produkcji tak, aby były one
korzystne dla małych i średnich  gospodarstw rodzinnych i dla
konsumentów, którzy poszukują dobrej  jakości żywności. 

Rząd RP celowo niszczy małe i średnie gospodarstwa rolne w Polsce
wprowadzając regulacje lobbowane/opłacane przez korporacje i promowane
przez Unię Europejską, USA i Światową Organizację Handlu. 

"Zdrowie i dobrostan Narodu uzależnione są od tego, czy konsumenci i
rolnicy mają dostęp do tradycyjnych nasion i nieskażonej wysokiej
jakości żywności. Rząd RP tego nie uznaje i niszczy korzenie polskiego
rolnictwa słuchając głosu korporacji i ponadnarodowych organizacji
zamiast głosu Polaków". - mówi Jadwiga Łopata

"U podłoża problemów, przed jakimi stoją konsumenci i rolnicy, leży
dewaluacja znaczenia świeżej, lokalnej żywności, wolnej od GMO i
środków chemicznych. Niespotykany wzrost zachorowalności (w tym na
raka!), jaki dziś obserwujemy, można bezpośrednio przypisać
nieustannemu niszczeniu dobrego rolnictwa oraz zalewaniu rynków globalną,
niskiej jakości korporacyjną żywnością. To bomba zegarowa dla zdrowia
i wolności, którą Rząd RP ignoruje". - mówi Sir Julian Rose

Kontakt: Jadwiga Łopata, Wiceprezes ICPPC, jadwiga@icppc.pl
==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz