23022018Nowości:
   |    Rejestracja

Raport ONZ wzywa do przekształceń w rolnictwie


W naszych systemach wyżywienia, rolnictwa i handlu potrzebne są zmiany transformacyjne, w kierunku zwiększenia różnorodności w uprawach rolnych, ograniczeniu stosowania nawozów i innych dodatków, wspierania drobnych rolników i stworzenia silnych systemów lokalnego zaopatrzenia w żywność. Taki jest wniosek nadzwyczajnego nowego dokumentu Konferencji ds. Handlu i Rozwoju ONZ (UNCTAD).
Raport, zatytułowany „Przegląd handlu i środowiska w 2013 r. Obudźcie się, zanim będzie za późno”, zawiera materiały 60 ekspertów z całego świata (w tym komentarz IATP – Instytutu Polityki Rolniczej i Handlowej).


Raport zawiera wnikliwe analizy nt. przechodzenia na bardziej zrównoważone i elastyczne rolnictwo, produkcji żywca i zmian klimatu, znaczenia studiów i badań naukowych, roli gospodarowania ziemią oraz roli reformy globalnych przepisów handlowych.

Raport wiąże bezpieczeństwo świata i jego narastającymi konfliktami z pilną potrzebą przekształcenia rolnictwa w kierunku zwanym „intensyfikacją ekologiczną”. Końcowy wniosek raportu brzmi: „Oznacza to szybki i istotny zwrot od konwencjonalnej produkcji przemysłowej, opartej o uprawy monokulturowe i wysoce uzależnionej od dostarczania substancji z zewnątrz, ku całej mozaice zrównoważonych, odnawialnych systemów produkcji, które zarazem znacznie poprawią wydajność małych gospodarstw rolnych”.

Raport UNCTAD sformułował główne wskaźniki niezbędnej w rolnictwie transformacji:

 • Zwiększenie zawartości węgla w glebie i poprawienie integracji produkcji roślinnej ze zwierzęcą, oraz większe włączenie upraw leśnych i roślin dzikich.
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w produkcji zwierzęcej.
 • Zredukowanie gazów cieplarnianych poprzez zrównoważoną gospodarkę terenami leśnymi, bagiennymi i łąkami.
 • Optymalizacja zużycia nawozów organicznych i nieorganicznych, w tym poprzez zamknięte cykle pokarmowe w rolnictwie.
 • Zmniejszenie marnotrawstwa w łańcuchach pokarmowych.
 • Zmiana wzorców dietetycznych w kierunku spożycia nieszkodliwego dla klimatu.
 • Reforma międzynarodowego systemu handlowego w zakresie żywności i rolnictwa.

Materiał IATP skupił się na wpływach liberalizacji handlu na gospodarkę rolną. Przedstawiono dowody, iż liberalizacja handlu zarówno w ŚOH (WTO) jak i w układach regionalnych, np. Północnoamerykańskim Układzie Wolnego Handlu (NAFTA ), zwiększyła nieprzewidywalność i skoncentrowanie się korporacji na rynkach rolnych, jednocześnie osłabiając rozwój lokalnych systemów agro-ekologicznych, które lepiej służą rolnikom.

Ustalenia raportu pozostają w ostrej sprzeczności z rosnącym naciskiem na nowe porozumienia o wolnym handlu, w tym Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) i Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne między USA a UE (TTIP), które rozszerzają dawno zdyskredytowany model rozwoju ekonomicznego, zaprojektowanego przede wszystkim dla wzmocnienia kontroli wielonarodowych korporacji i instytucji finansowych nad gospodarką światową. Ani globalne rozmowy o klimacie, ani inne globalne konferencje poświęcone bezpieczeństwu żywnościowemu nie uwzględniły tej pilnej potrzeby przekształceń w rolnictwie, wyrażonej w raporcie UNCTAD.

 

W 2007 r. podobne wnioski sformułował inny ważny raport układu multilateralnego, „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój” (IAASTD), z udziałem ekspertów z ponad 100 krajów (i zatwierdzony przez niemal 60 krajów). Raport ten konkludował, iż „Biznes jak zwykle nie jest wyjściem”, a zwrot w kierunku podejścia agro-ekologicznego jest pilny i konieczny dla bezpieczeństwa żywnościowego i zdolności regeneracyjnych klimatu. Niestety, w większości kontynuowano biznes jak zwykle. Może ten nowy raport UNCTAD stanie się punktem krytycznym dla dokonania transformacji, która musi mieć miejsce, „zanim będzie za późno”.

autor: Ben Lilliston   

źródło: http://www.iatp.org/blog/201309/new-un-report-calls-for-transformation-in-agriculture

 

 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Ilość komentarzy: 2 dla artykułu "Raport ONZ wzywa do przekształceń w rolnictwie"

 1. Slawomir pisze:

  Ogólnoświatowa mafia spod znaku wszechwidzącego oka chce władać nie tylko bankami, telewizją, polityką, armią, czy prawem; wykorzystując instrumenty władzy i nacisku wkracza wszędzie – wykupuje Internetowe „węzły strategiczne” portale i usługi np. komunikatory, obstawia prawo patentowe, ale i tego im mało – chcą też zawłaszczyć władzę nad tym, co jest najbardziej dla całej ludzkości strategiczne – nad żywnością. Jeśli im na to pozwolimy – będziemy nie tylko niewolnikami umysłu, będziemy niewolnikami w pełnym tego słowa znaczeniu – fizycznie i mentalnie.

 2. CzCz pisze:

  Święte słowa… Jednak sprawy „okiełznania ludzkości” przez zdecydowaną mniejszość, zaszły już tak daleko, że pokojowe postawienie weta przez ludzkość nic nie da. Tutaj tylko może pomóc jedynie światowa „wiosna ludów”

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz