24022018Nowości:
   |    Rejestracja

Sukces Koalicji Polska Wolna od GMO


Sukces Koalicji Polska Wolna od GMO, proces legislacyjny kontrowersyjnej
ustawy o GMO wstrzymany

W dniu 10.09.2014 odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP, w trakcie którego posłowie PO
i PSL zamierzali przegłosować ostateczną wersję projektu zmiany ustawy
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, który w ocenie Koalicji Polska
Wolna od GMO otwiera nasz kraj na niekontrolowane uprawy roślin
transgenicznych.Na początku obrad, przedstawiciel Koalicji -Paweł Połanecki, złożył,
na ręce Przewodniczącego Komisji - posła Stanisława Żelichowskiego,
wniosek o wprowadzenie do porządku dziennego i przegłosowanie poprawek
zmierzających do wprowadzenia ustawowego zakazu obrotu i upraw roślin GMO
. 

Wniosek ten nie został uwzględniony. Jednak w trakcie debaty nad
poprawkami autorstwa PO i PSL-u, wprowadzonymi w drugim czytaniu, wykazano,
zgodnie ze stwierdzeniem przedstawiciela Koalicji PWodGMO, oraz, co trzeba
podkreślić, przy wydatnym udziale posłów Jana Szyszki i Dariusza Bąka
z klubu Prawo i Sprawiedliwość, iż ustawa w znacznej części dotyczy
upraw GMO i dlatego nie powinna być dalej procedowana z powodu braku
konsultacji społecznych oraz nie dokonania niezbędnych uzgodnień między
resortowych. Pomimo tego, Przewodniczący Żelichowski usiłował 
przeforsować przyjęcie wszystkich poprawek, prawdopodobnie z zamiarem
przedstawienia końcowego sprawozdania pod ostateczne głosowanie
kontrowersyjnej ustawy Sejmu na bieżącej sesji. 

W obliczu takiej manipulacji, w geście protestu, salę obrad Komisji
opuścili wszyscy posłowie PiS, lecz Komisja prowadziła dalej prace nad
zatwierdzaniem poprawek. 

W trakcie dalszej dyskusji merytorycznej nad zapisami dotyczącymi upraw
GMO, wątpliwości zgłaszane przez Koalicję Polska Wolna od GMO zostały
niespodziewanie poparte przez przybyłego na posiedzenie Komisji
Wiceministra Rolnictwa -Tadeusza Nalewajka, który oświadczył, iż ustawa
, w części regulującej uprawy GMO podlega kompetencji jego resortu i nie
może być procedowana bez udziału przedstawicieli służb podległych
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tej sytuacji Przewodniczący
Żelichowski ogłosił bezterminową przerwę w obradach Komisji do czasu
uzgodnienia stanowisk pomiędzy ministerstwami. 

Tak więc procedura „przepychania” niekorzystnej ustawy została
wstrzymana, a zamiar PO i PSL aby przegłosować ją podczas obecnej sesji
Sejmu prawdopodobnie nie będzie mógł być osiągnięty. 

Podkreślenia wymaga, iż na obecnym etapie postępowania legislacyjnego
niezbędne jest przekazanie projektu ustawy dodatkowo pod opinię Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której przewodniczącym pozostaje poseł
Krzysztof Jurgiel z opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie
sposób więc przyjąć, iż zwoła on swoją Komisję w ciągu dwóch
następnych dni obecnego posiedzenia Sejmu i przeprowadzi proces pogodzenia
interesów dwóch resortów sprzeczających się o podział kompetencji. 

Działaczy i sympatyków Koalicji Polska Wolna od GMO czeka więc następne
zadanie : konsekwentny udział w tworzeniu ostatecznej wersji ustawy o
organizmach genetycznie zmodyfikowanych zawierającej jednoznaczne zapisy o
zakazie wprowadzania do obrotu i prowadzenia upraw roślin GMO na
terytorium Rzeczypospolitej w oparciu o art. 23 Dyrektywy 2001/18/WE. 

Z upoważnienia Komisji Sterującej KPWodGMO - Paweł Połanecki Warszawa
10.09.2014 


Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz