18032018Nowości:
   |    Rejestracja

Zrównoważone zarządzanie zasobami ryb w Bałtyku


28 kwietnia, podczas sesji plenarnej w Luksemburgu, Parlament Europejski zaakceptował ambitne cele proponowanego wieloletniego planu zarządzania dla dorsza, szprota i śledzia w Bałtyku. Jeżeli przyjęta przez Parlament wersja planu zostanie zaakceptowana przez Radę Unii Europejskiej, główny cel zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), jakim jest odbudowa i stabilizacja liczebności stad ryb, ma szansę zostać osiągnięty.


– Wieloletni plan zarządzania dla stad dorsza, szprota i śledzia w Bałtyku jest pierwszym planem, który powstaje w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Od kształtu tego planu zależeć będzie kształt innych europejskich planów. W związku z tym najważniejsze jest aby cele planu były zgodne z celami Wspólnej Polityki Rybołówstwa a zawarte w nim zapisy gwarantowały możliwość ociągnięcia celów WPRyb, w tym tego głównego – odbudowa i stabilizacja liczebności stad komercyjnie poławianych gatunków ryb – mówi Piotr Prędki z WWF Polska

Decyzja Parlamentu Europejskiego jest tylko jednym z wielu kroków na drodze do przyjęcia ostatecznej wersji planu. Kolejnym krokiem jest akceptacja założeń PE przez Radę Unii Europejskiej. WWF liczy na to, że zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi, w tym ich odbudowa i stabilizacja, oraz zagwarantowanie ograniczenia do minimum negatywnego wpływu rybołówstwa na środowisko pozostaną głównymi celami ostatecznej wersji planu.

WWF wzywa Radę Unii Europejskiej do poparcia zapisów gwarantujących spójność celów planu z celami określonymi we Wspólnej Polityce Rybołówstwa, określenie śmiertelności połowowej poniżej poziomów gwarantujących odbudowę stad ryb, określenie wartości referencyjnych na poziomie gwarantującym odbudowę stad i ograniczenie do minimum negatywnego wpływu rybołówstwa na środowisko.

Źródło: WWF Poland

 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz